Default


Vortex met masker kinderen

VORTEX met masker

Let op! Het gebruik van een voorzetkamer bij een dosisaërosol is belangrijk. Het geneesmiddel komt beter op de plaats van bestemming (de longen) en daardoor kan het geneesmiddel beter zijn werk doen. Heeft u geen voorzetkamer? Neem dan contact op met uw zorgverlener.

download de gebruiksaanwijzing Vortex masker

Het is belangrijk dat u van uw zorgverlener leert hoe u de inhalator moet gebruiken. We noemen dit een inhalatie-instructie. De gebruiksaanwijzingen en instructiefilms zijn hierbij een hulpmiddel, maar zijn geen vervanging voor de inhalatie-instructie van uw zorgverlener.

Zorgverlener

Protocol

Hieronder kunt u het zorgverlenersprotocol voor VORTEX met masker downloaden

download het protocol Vortex met masker kinderen

Fabrikant(en):

Sandoz

Placebo opvragen:

Placebo kan worden opgevraagd bij: Sandoz

Site by Alsjeblaft!