Default


Steun inhalatorgebruik.nl

De Long Alliantie Nederland verzorgt voor u de website inhalatorgebruik.nl. Het maken, aanpassen, uitbreiden en actueel houden van de website kost veel tijd en geld.

U kunt inhalatorgebruik.nl steunen. Uw donatie wordt zeer gewaardeerd en gebruikt om de website nog beter te maken. U kunt een bijdrage doneren naar bankrekening: NL17 TRIO 0390 2279 19 van de Long Alliantie Nederland in Amersfoort.

De Long Alliantie Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Het doel van de LAN is niet om winst te maken. De LAN is niet commercieel. Alle activiteiten van de LAN zijn gericht op het bereiken van betere preventie en zorg voor mensen met longziekten.

Alvast hartelijk dank!

Site by Alsjeblaft!