Default


Waarom inhalatorgebruik.nl?

Het is belangrijk dat een inhalator (puffer) op de juiste manier gebruikt wordt. Helaas gaat dit nog vaak mis.

Ongeveer 70% van de longpatiënten gebruikt de longmedicijnen niet zoals het hoort. En dat kan de longklachten verergeren. Bij verkeerd gebruik komen de medicijnen namelijk niet op de juiste plek in de longen. Daardoor werken de medicijnen niet goed.

Een ander probleem is dat verschillende zorgverleners soms verschillende instructies aan patiënten geven. Dat is verwarrend voor de patiënt. Daarom is het belangrijk dat alle zorgverleners dezelfde instructies geven en hetzelfde voorlichtingsmateriaal voor patiënten gebruiken.

Om hier aandacht aan te geven heeft de Long Alliantie Nederland het initiatief genomen om landelijk eenduidige inhalatie-instructies te ontwikkelen. Een samenwerking tussen zorgverleners in de longzorg, zorgverzekeraars en bedrijven.

Op deze website vindt u de juiste informatie over het gebruik van inhalatoren. De instructiefilmpjes, inhalatieprotocollen en gebruiksaanwijzingen zijn goedgekeurd door een expertteam van zorgverleners. De materialen zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met Stichting Inhalatie Medicatie Instructie School (Stichting IMIS), Kwaliteitskring Noordoost IJsseldelta (NODE) en Ziekenhuis Tjongerschans.

Voor wie?

 • Patiënten die longmedicijnen via een inhalator (puffer) als recept van hun dokter hebben gekregen, kunnen hier terecht voor instructiemateriaal en tips. Deze website is bedoeld om patiënten te ondersteunen bij het juiste gebruik van hun inhalator. Er zijn gebruiksaanwijzingen en instructiefilmpjes beschikbaar.
 • Voor zorgverleners helpen deze materialen en de protocollen om allemaal dezelfde en juiste informatie te geven aan patiënten. Ook frissen zorgverleners hun eigen kennis op.
 • Naasten en mantelzorgers van longpatiënten kunnen de informatie ook raadplegen.

De Long Alliantie raadt iedereen aan deze website te bezoeken voor betrouwbare en actuele informatie over inhaleren.

Long Alliantie Nederland

De informatie op de website wordt beheerd door de Long Alliantie Nederland, een federatieve vereniging op het gebied van chronische longaandoeningen. Binnen de LAN bundelen partijen uit het longenveld, zoals patiëntenverenigingen beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en bedrijven hun krachten. Doel is preventie en het verbeteren van de zorg voor longpatiënten.

Colofon

LAN Expertteam

De Landelijke infrastructuur eenduidige inhalatie instructie is in LAN verband ontwikkeld in nauwe samenwerking met verschillende partijen die allen betrokken zijn bij inhalatiemedicatie.

De inhalatieprotocollen en gebruiksaanwijzingen zijn opgesteld door een expertteam met afgevaardigden van patiëntenverenigingen en verschillende beroepsgroepen en tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Stichting Inhalatie Medicatie Instructie School (Stichting IMIS), Kwaliteitskring Noordoost IJsseldelta (NODE) en Ziekenhuis Tjongerschans. De wetenschappelijke onderbouwing is verzorgd door Paul Hagedoorn van de afdeling Farmaceutische Technologie en Biofarmacie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het expertteam bestaat uit:

Dhr. N.H. Chavannes namens de CAHAG
Mw. M. Veltman namens de CAHAG
Dhr. P.N.R Dekhuijzen namens de NVALT
Mw. C. Lammering namens de NVLA
Dhr. M. Vrolijk namens de V&VN Praktijkverpleegkundigen & praktijkondersteuners
Mw. E.A. Croonen namens de NVK
Mw. X. van Jaarsveld namens de Longfonds Patiëntenvereniging
Mw. T. Klemmeier namens Stichting IMIS
Mw. R.M.G. Schrijver namens Kwaliteitskring NODE (KNMP)
Mw. M. Siemons-Wokke namens de V&VN Longverpeegkundigen
Mw. M. Pasker namens OptimaFarma
Mw. T. van Geffen namens OptimaFarma
Mw. L. van der Schaaf namens namens de V&VN Longverpeegkundigen

De LAN is de volgende personen zeer erkentelijk voor hun bijdragen aan de expertgroep:

Dhr. G.J. van Ommeren, namens de KNMP
Mw. J. Denis namens de NVLA
Mw. N. H. Janssens namens de NVK

Tot eind 2016 heeft namens de V&VN Longverpleegkundigen dhr. Jan van Weert zich met veel kennis, passie en energie ingezet om de infrastructuur op te tuigen. Met een warm hart voor zijn werk en altijd de patiënt voor ogen, heeft Jan een enorme bijdrage geleverd aan het uiteindelijke resultaat. Wij zijn Jan hier zeer erkentelijk voor. Eind 2016 is Jan van Weert helaas overleden.

Mede-initiatiefnemers

De ontwikkeling van de website inhalatorgebruik.nl is oorspronkelijk een initiatief van AstraZeneca, Boehringer Ingelheim en GlaxoSmithKline geweest. Gaandeweg zijn de handen ineen geslagen en is deze website het middel geworden om de Landelijke infrastructuur eenduidige inhalatie instructie voor alle belanghebbenden toegankelijk te maken. De bedrijven hebben, als deskundige op het gebied van inhalatiemedicatie, een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het juist gebruik van de medicatie door patiënten. Met inhalatorgebruik.nl is één plek beschikbaar waarop eenduidige informatie over het gebruik van inhalatiemedicatie te vinden is. Hiermee willen de bedrijven bijdragen aan de kwaliteit van de zorg rondom inhalatiemedicatie voor patiënten.

Deelnemende partners

De leden van de LAN vinden een goed gebruik van inhalatiemedicatie belangrijk en onderschrijven de doelstelling van de Landelijke Infrastructuur eenduidige inhalatie instructie. Daarom hebben de hiernaast vermelde organisaties hun medewerking verleend en materialen beschikbaar gesteld. Op deze manier dragen zij bij aan een beter gebruik van inhalatiemedicatie.

Partners

 • AstraZeneca
 • Chiesi Pharmaceuticals
 • Focus Care
 • GlaxoSmithKline
 • Glenmark Pharmaceuticals
 • MML Medical
 • Mundi Pharma
 • Mylan Healthcare BV
 • Orion Pharma Benelux
 • Prolepha
 • Sandoz
 • Zentiva
Site by Alsjeblaft!