Default


Space Chamber met masker

Space Chamber met masker kind

download de gebruiksaanwijzing SpaceChamber met Masker Kind

Het is belangrijk dat u van uw zorgverlener leert hoe u de inhalator moet gebruiken. We noemen dit een inhalatie-instructie. De gebruiksaanwijzingen en instructiefilms zijn hierbij een hulpmiddel, maar zijn geen vervanging voor de inhalatie-instructie van uw zorgverlener.

Zorgverlener

Protocol

Hieronder kunt u het zorgverlenersprotocol voor Space Chamber met masker kind downloaden

download het protocol Space Chamber met masker Kinderen

Placebo opvragen:

Placebo kan worden opgevraagd bij: Accuramed

Site by Alsjeblaft!