Default


Het is belangrijk dat u van uw zorgverlener leert hoe u de inhalator moet gebruiken. We noemen dit een inhalatie-instructie. De gebruiksaanwijzingen en instructiefilms zijn hierbij een hulpmiddel, maar zijn geen vervanging voor de inhalatie-instructie van uw zorgverlener.

Zorgverlener

Protocol

Hieronder kunt u het zorgverlenersprotocol voor Elpenhaler downloaden

download het protocol Elpenhaler

Fabrikant(en):

Focus Care Pharmaceuticals

Stofnaam(en):

Salmeterol / Fluticason

Site by Alsjeblaft!