Default


Aerochamber met masker

Aerochamber Kind masker

deel via e-mail

Aerochamber met masker

Aerochamber Kind masker

deel via e-mail

De link is met succes naar uw klembord gekopieerd.
Let op:
  • Gebruik een goed passend masker (zie protocol).
  • Gebruik altijd een voorzetkamer bij een dosisaerosol.
download de gebruiksaanwijzing AeroChamber met Masker Kind

Het is belangrijk dat u van uw zorgverlener leert hoe u de inhalator moet gebruiken. We noemen dit een inhalatie-instructie. De gebruiksaanwijzingen en instructiefilms zijn hierbij een hulpmiddel, maar zijn geen vervanging voor de inhalatie-instructie van uw zorgverlener.

Zorgverlener

Protocol

Hieronder kunt u het zorgverlenersprotocol voor Aerochamber Kind masker downloaden

download het protocol AeroChamber met masker kinderen

Fabrikant(en):

Focus Care

Placebo opvragen:

Placebo kan worden opgevraagd bij: Focus Care

Site by Alsjeblaft!