Default


Aerochamber met masker

Aerochamber met grootmasker

download de gebruiksaanwijzing Aerochamber Grootmasker

Het is belangrijk dat u van uw zorgverlener leert hoe u de inhalator moet gebruiken. We noemen dit een inhalatie-instructie. De gebruiksaanwijzingen en instructiefilms zijn hierbij een hulpmiddel, maar zijn geen vervanging voor de inhalatie-instructie van uw zorgverlener.

Zorgverlener

Protocol

Hieronder kunt u het zorgverlenersprotocol voor Aerochamber met grootmasker downloaden

download het protocol AeroChamber met masker

Fabrikant(en):

Focus Care

Site by Alsjeblaft!