Steun inhalatorgebruik.nl

De Long Alliantie Nederland verzorgt voor u de website inhalatorgebruik.nl. Het maken, aanpassen, uitbreiden en actueel houden van de website kost veel tijd en geld.

steun ons

Waarom?

Het is belangrijk dat een inhalator (puffer) op de juiste manier gebruikt wordt. Helaas gaat dit nog vaak mis. Hierdoor komen de medicijnen niet op de juiste plek in de longen en kunnen ze hun werk niet goed doen. Ook geven verschillende zorgverleners soms niet dezelfde instructies aan patiënten. Dit kan voor verwarring zorgen. Het is belangrijk dat zorgverleners allemaal dezelfde instructie geven en dat al het voorlichtingsmateriaal voor patiënten hetzelfde is.

Daarom heeft de Long Alliantie Nederland (LAN), een samenwerking tussen zorgverleners in de longzorg, zorgverzekeraars en bedrijven, het initiatief genomen om landelijk eenduidige inhalatie-instructie te ontwikkelen.

De gebruiksaanwijzingen en instructiefilmpjes ondersteunen patiënten in het juist gebruiken van de inhalator. Deze materialen en de protocollen helpen zorgverleners om allemaal dezelfde en juiste informatie over te brengen op patiënten en hun eigen kennis op te frissen.

Op deze website vindt u de juiste informatie over het gebruik van inhalatoren. De instructiefilmpjes, inhalatieprotocollen en gebruiksaanwijzingen zijn goedgekeurd door een expertteam van zorgverleners. En zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met Stichting Inhalatie Medicatie Instructie School (Stichting IMIS), Kwaliteitskring Noordoost IJsseldelta (NODE) en Ziekenhuis Tjongerschans.